हरदोई:सीबीएसईकेइंटरकीसोमवारकोघोषितपरीक्षापरिणाममेंमेधावीबच्चोंकीसफलतापरपरिवारोंमेंखुशियांहैं।विद्यालयोंनेभीबच्चोंकीसफलतापरउनकीहौसलाअफजाईकी।प्रधानाचार्यवशिक्षकोंनेशुभकामनाएंदीं।

जिलेमेंसीबीएसईसेसंबद्धविद्यालयोंकाइंटरकापरीक्षाफलशतप्रतिशतरहा।विद्यालयमेंअध्ययनरतविद्यार्थियोंनेअपनीप्रतिभाकेबलपरबेहतरअंकप्राप्तकरविद्यालयकागौरवबढ़ाया।सेंटजेवियर्सपब्लिकस्कूलकीप्रधानाचार्यामौसमीचटर्जीनेबतायाकिशगुनचौहानने95.8फीसदअंकप्राप्तकरविद्यालयमेंप्रथमस्थानप्राप्तकिया।इसकेअलावासूर्यप्रतापसिंहने94.6,आकाशद्विवेदीने94.6,अनुशिकावर्माने94.2,अजयकुमारने94.2,श्रेयावर्माने94,प्रवीनकुमारने94,नेहायादवने91.2,चारूकुशवाहाने93,प्रतीकद्विवेदीने92.2,पलकशुक्लाने92,ओजसश्रीवास्तवने91.2,इशिताश्रीवास्तवने90.2औरसत्यमसिंहने90.2फीसदअंकप्राप्तकरविद्यालयकानामरोशनकिया।गुरुरामरायपब्लिकस्कूलकेप्रधानाचार्यजेकेशर्मानेबतायाकिछात्रअपूर्वगुप्ताने94.8,प्रवीशअस्थानाने94.2औरचिरायूृअग्रवालने90फीसदअंकपाकरविद्यालयकागौरवबढ़ाया।सेंटजेम्सपब्लिकस्कूलकेजेसिकसिंहने96.2,मान्याश्रीवास्तवने96औरकौशिकीमेहरोत्राने95.2फीसदअंकप्राप्तकरविद्यालयमेंस्थानप्राप्तकिया।

By Dodd